Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Ontdekkingsreis

De ontdekkingsreis gaat niet alleen langs elementen uit de joods-christelijke en christelijke traditie, maar ook bijvoorbeeld uit het humanisme, dat in de late middeleeuwen opkwam, het hermetisme, dat in de renaissance het culturele leven ging beïnvloeden. De ritus bevat elementen uit de Griekse en Latijnse cultuur, en uit de gedachtewerelden van het neoplatonisme, het corpus hermeticum, de alchemie, de gnostiek en de leer van de kabbala. Daarbij behoren bijvoorbeeld de inhoud van de ‘kardinale’ en de ‘theologale’ deugden, en de aard en de betekenis van de ‘zeven vrije kunsten’, die in het verleden de basis vormden van elke verdere scholing.

De rituelen en de ceremoniële plechtigheden bieden de mogelijkheid in oude cultuurpatronen geestelijke waarden te ontdekken, die in het leven van hier en nu opnieuw zijn toe te passen. Door uzelf, op eigen kracht. Want een belangrijk uitgangspunt dat in de symbolieke graden al centraal staat blijft gelden: Op u komt het aan. Andere zoekers reizen met je mee, maar: Je moet het zelf doen, al hoef je deze zoektocht niet alleen en in eenzaamheid te vervolgen.

De doelstelling van de A.A.S.R.

De Orde van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus wil de regelmatige beoefening van voortgezette vrijmetselarij bevorderen, en daarmee het als kerntaak gekozen devies helpen realiseren: Ordo ab Chao.

De Schotse Ritus wil zijn leden stimuleren de beginselen en de historie van de vrijmetselarij te bestuderen, en hen aanmoedigen deze beginselen ook in het dagelijks leven toe te passen.

Van elk individueel lid wordt verwacht dat hij rechtvaardigheid zal betrachten, naastenliefde zal bevorderen, verdraagzaamheid aan zal kweken en met toewijding zal werken aan het welzijn der mensen.
De Trias van de Orde luidt: Eenheid, Verdraagzaamheid en Vooruitgang

Ordo ab Chao.