Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

Privacybeleid

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze verordening zorgt ervoor dat in de hele EU dezelfde privacywetgeving geldt.

Het bestuur vindt de privacy van de leden erg belangrijk. Het bestuur, maar ook de besturen van de Consistories, zullen daarom zorgvuldig omgaan met alle persoonsgegevens. Dit is beschreven in een zgn. privacy statement.

Afgesproken is dat het bestuur een Reglement inzake de omgang met persoonsgegevens binnen de Orde opstelt. Dit Reglement is geplaatst op de Website.

Persoonlijke gegevens worden altijd specifiek aan u gevraagd en worden alleen met uw toestemming door de A.A.S.R. vastgelegd.
De A.A.S.R. doet haar best de door u ingevoerde gegevens correct te registeren en laat u daar waar mogelijk uw gegevens aanpassen.
Het door u ingevulde e-mailadres wordt gebruikt door onze ‘wachtwoord vergeten service’. Hiermee kunt u uw wachtwoord opvragen wanneer u dit vergeten bent. Ook wordt periodiek een korte nieuwsbrief gestuurd naar de leden. Deze nieuwsbrief wordt enkel gestuurd naar leden die zich hiervoor hebben aangemeld, afmelden kan via de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.
De A.A.S.R. houdt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Op deze pagina zal op ieder moment de meest actuele versie te lezen zijn.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens Grootsecretaris Generaal-Grootkanselier

Postbus 192, 3720 AD  Bilthoven                                       
06 – 18 475 430

Misbruik graag melden bij grootkanselarij@aasr.nl
Hieronder vindt u ons volledige Privacy Reglement.

Dit Reglement is op 17 augustus 2018 vastgesteld door het Bestuur.

Reglement Gegevensbescherming november 2018