Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

De A.A.S.R. in Nederland

Waarom Vervolgpaden?

De Schotse Ritus biedt de Meester vrijmetselaar de mogelijkheid zich geestelijk verder te verdiepen en te verrijken met kennis en ervaringen. Dit door steeds op andere wijze de weg uit te beelden die de mens heeft te gaan, een grote ontdekkingsreis!

Wat biedt de Schotse Ritus de Meester Vrijmetselaar?

De Schotse Ritus tracht antwoord te geven op vragen die overblijven na de meesterverheffing, onder meer door de vraagstukken meer speculatief, filosofisch en allusief te benaderen. Deze doelstelling komt binnen de Schotse Ritus tot uiting in de de vorm van een soort ontdekkingsreis door de belangrijkste geestelijke stromingen van het Nabije Oosten en West-Europa. Daarbij wordt onder meer geput uit de Antieke Wijsbegeerte, de Gnostiek, het Hermetisme, de Kabbala en de Alchemie. Deze reis krijgt vorm in een gradenstelsel, waarbij de graden 4 – 33, hoewel opeenvolgend, geen echte onderlinge hiërarchie kennen: de graden aan het begin van de reeks zijn niet minder belangrijk dan die aan het einde daarvan.

De Schotse Ritus is dus geen doel op zich maar een betekenisvol middel met een meerwaarde voor de zoekende Meester vrijmetselaar door o.a.

 1. Het dieper doorgronden van de Symbolieke Graden in het algemeen en de Meestergraad in het bijzonder.
 2. Een pluriform gradenstelsel stoelend op de belangrijkste geestelijke bronnen in de westerse beschaving, waaronder het hermetisme, neoplatonisme, gnostiek en alchemie.
 3. Variatie op bekende thema’s, met andere ogen leren kijken naar het vermeende bekende, waardoor nieuwe inzichten kunnen ontstaan.
 4. Regionale als landelijke inwijdingen bieden de mogelijkheid van ontmoetingen en versterken van banden met gelijkgestemden.
 5. Mogelijkheden tot diepere bewustwording zonder belerend te zijn.
 6. Het bieden van handvaten voor het handelen in het nu en in het ‘Westen’.
 7. Periodiek studieblad ‘Quinta Essentia’ waarvan de inhoud vanaf 1915 voor de leden ook via www.aasr.nl digitaal is te raadplegen

Wat levert de Schotse Ritus de Meester-Vrijmetselaar op?

Het profijt dat u uit het rijke aanbod de rijkdom van de Schotse Ritus kunt halen hangt in belangrijke mate af van uw eigen belangstelling, motivatie en betrokkenheid, die u aan de dag legt door o.a.:

 • het regelmatig bijwonen bijeenkomsten van het Consistorie
 • Participatie aan rituele arbeid zowel regionaal als landelijk, door
 • Deelname aan instructies
 • het bestuderen van rituelen en achtergronden en
 • het opleveren van bouwstukken

Herkomst van de Schotse Ritus

Tegen het einde van de 18e eeuw is de Schotse Ritus ontstaan, welke Ritus werd gevormd toen het onder Frans beheer staande zuiden van Amerika het systeem van een gradenstelsel ontwikkelde. Dit systeem is overgewaaid naar Europa waar in 1912 de Grootmacht van de A.A.S.R. in Nederland werd gevestigd, zijnde de Orde van Vrijmetselaren onder de Opperraad van de 33 en laatste graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Waar wordt gewerkt?

In Nederland worden er bijeenkomsten gehouden en rituele arbeid verricht in Consistories. Onder het gezag van de Opperraad van de 33e en laatste graad van de A.A.S.R. voor het Koninkrijk der Nederlanden zijn 14 Consistories werkzaam:

 1. Amsterdam Fiat Pax, 1915
 2. Den Haag Jacques de Molay, 1919
 3. Arnhem/Velp Het Oosten, 1928
 4. Utrecht De Ceders, 1963
 5. Groningen Wessel Gansfort, 1964
 6. Alkmaar Corona Borealis, 1966
 7. Rotterdam Hugo van Gijn, 1966,
 8. Rotterdam Thistle and Rose, 1991 (voertaal Engels)
 9. Eindhoven Willem van Oranje, 1968
 10. Bergen op Zoom Willem de Zwijger, 1979
 11. Curaçao De Vergenoeging, 1953
 12. Aruba Solomon`s Wisdom, 1983
 13. Suriname Concordia Creat Felicitatem, 1975
 14. Zimbabwe Marandellas, 1966

Hoe kunt u lid worden?

Iedere vrijmetselaar kan na zijn verheffing tot meester aanmelden voor het lidmaatschap van de Schotse Ritus. Wilt u zich verder verdiepen in de rituelen van de graden van leerling, gezel en meester en spreekt de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus u aan, aarzel dan niet om aansluiting te zoeken. U kunt zich aanmelden bij het consistorie in de regio, waarin uw loge is gevestigd. In veel loges is een vertegenwoordiger van het consistorie aanwezig maar u kunt ook contact opnemen met grootkanselarij@aasr.nl