Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

UPDATE – maatregelen A.A.S.R. – coronavirus

13 oktober 2021


Met betrekking tot deelname aan de arbeid in de Schotse Ritus, op zowel lokaal als landelijk niveau is op grond van de huidige overheidsmaatregelen een coronatoegangsbewijs verplicht. Het coronabewijs dient voorafgaande aan onze bijeenkomsten te worden gecontroleerd.
Het bestuur is van mening dat van iedereen in de samenleving (vrijmetselaar of niet) mag worden verwacht, dat allen de vigerende richtlijnen van het RIVM in acht nemen. Voor deelname aan de arbeid geldt dan ook dat Iedereen óf volledig Gevaccineerd óf Genezen óf recent Getest dient te zijn en iedereen moet dit ook zo nodig kunnen bewijzen (3 G’s).
Wellicht ten overvloede willen we u verwijzen naar de met ingang van zaterdag 25 september a.s. geldende coronamaatregelen, waaruit dat helder geconcludeerd kan worden: iedereen heeft feitelijk een coronatoegangsbewijs nodig om aan de maçonniek werkzaamheden te kunnen deelnemen.
Het bestuur wil wijzen op ieders’ eigen verantwoordelijkheid om dienovereenkomstig te handelen: bij voorkeur zouden we dit coronatoegangsbewijs in beginsel liever niet expliciet voorafgaande aan onze bijeenkomsten willen controleren. De huidige maatregelen laten ons echter geen keus, en bepalen dat het wel degelijk de bedoeling is om het coronatoegangsbewijs voorafgaande onze bijeenkomsten te controleren.