Login

Om bij het besloten gedeelte van de site te komen moet u inloggen met uw e-mailadres.

Aanmelden voor bestaande gebruikers

UPDATE februari 2022- maatregelen A.A.S.R. – coronavirus

18 februari 2022


Hervatten van de arbeid in de Schotse Ritus
Aan: alle leden van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus voor het Koninkrijk der Nederlanden
 
Betreft: de huidige Corona maatregelen en hun impact op onze rituele arbeid.                                                                                                                   

Na de euforie van vorige week, toen duidelijk werd dat de toen geldende corona maatregelen zouden worden versoepeld, heeft dat optimisme waarschijnlijk ook bij U plaatsgemaakt voor de nodige teleurstelling. Teleurstelling in het besef dat de huidige maatregelen ons toch nog steeds behoorlijke beperkingen opleggen, waardoor het, eveneens nog steeds, maar zeer beperkt mogelijk is om in consistorie- of Orde verband bij elkaar te komen en onze rituele arbeid te verrichten.
 
Het Bestuur heeft, na het bekend worden van de huidige versoepelingen,  direct een inventarisatie gemaakt van de ons thans ter beschikking staande mogelijkheden om onze Dag van de Orde te kunnen houden en onze Ritualen uit te voeren:
 
Wat betreft de Dag van de Orde: het blijkt dat de grote zaal van Hotel ‘Oud London’ te Zeist, gereserveerd voor die dag op 26 februari aanstaande, maximaal 75 man accepteert, en als wij de middenruimte vrij willen houden maximaal 50 personen. Dat is te weinig om onze Dag van de Orde fysiek door te laten gaan; het Bestuur heeft daarom met pijn in het hart besloten om dan maar, net als het afgelopen jaar, uit te wijken naar een digitale presentatie. U zult de details daarover tijdig ontvangen.
 
Wat betreft onze regionale en landelijke Ritualen zijn er meer mogelijkheden, al zijn die sterk beperkt door de stringente maatregel een onderlinge 1,5 meter afstand aan te houden en vaste zitplaatsen te hebben.
 
Als voorbeeld geldt ‘Huize het Oosten’ U allen bekend. Deze werkplaats accepteert momenteel, als het middenterrein vrij blijft, maximaal 22 personen. Dat is bij onze ritualen voldoende voor de kandidaten en het uitvoerend team, maar niet voor overige Broeders, zelfs niet van het eigen Consistorie.
 
Andere werkplaatsen zijn vergelijkbaar in grootte, of zelfs kleiner, dus ook daar heeft het Bestuur van Uw Consistorie de afweging te maken welke arbeid doorgang kan vinden (en zo ja, op welke manier) en welke niet.
 
Het Bestuur van de Orde raadt U daarom aan uiterst terughoudend te zijn bij Uw afweging of een geplande opvoering doorgang kan vinden, en bij Uw afweging te betrekken dat het noodzakelijk blijft de geldende overheidsmaatregelen strikt na te volgen: de 1,5 meter maatregel, vaste zitplaatsen, mondkapjes in de voorhof en voldoende ventilatie. Zeer geregeld zal het er naar onze inschatting toe leiden dat besloten wordt de fysieke arbeid uit te stellen tot een beter moment, hopelijk in de nabije toekomst als maatregelen verder versoepeld zouden worden.
 
Om toch enige mogelijkheden te hebben onze arbeid te verrichten heeft het Bestuur de komende maanden een 4 tal data vastgelegd bij Hotel ‘Oud London’, die zullen worden ingevuld met de opvoering van de 28e t/m 32e graad. Een capaciteit van 50 Broeders die daarbij aanwezig kunnen zijn acht het Bestuur voldoende om tot een indrukwekkende opvoering te komen en de mogelijkheid om elkaar weer persoonlijk te kunnen ontmoeten is natuurlijk van het allergrootste belang.
 
Binnenkort zult U te horen krijgen wat het schema van uitvoering zal zijn en welke Consistories die uitvoering zullen verzorgen: het overleg daarover met de diverse Consistories is inmiddels gestart.
 
Voor de komende periode betekent dit:Vanaf heden worden de Consistories gevraagd zoveel als mogelijk, binnen de geldende richtlijnen, de arbeid te hervatten;Daar waar mogelijk worden de Consistories verzocht uitgestelde 4, 14e en 18e graden in te halen;In februari zullen nog geen landelijke inwijdingen plaatsvinden;Het bestuur zal inzetten op additionele data voor landelijke opvoeringen. 
Tot slot: ik realiseer mij dat er opnieuw, in het zicht van de haven, heel veel van U wordt gevraagd om het schip van onze Orde op de golven te houden en ik ben bijzonder dankbaar en trots op alles wat U in dat opzicht de afgelopen jaren hebt verricht, maar naar mijn idee gloort er thans werkelijk licht aan de oosterkim; ik ben er dan ook van overtuigd dat wij, als wij gemeenschappelijk onze krachten blijven verenigen binnen afzienbare tijd de veilige haven van een nagenoeg covid-maatregel-vrij Nederland zullen bereiken.